Διαφήμιση

Όψεις

Αντίθεση στον αστρολογικό χάρτη: πόλεμος και ειρήνη!

 

Γεφυρώνοντας τις καρμικές αντιθέσεις του χάρτη μας…

Από την Λίλιαν Σίμου

Ταυ-τετράγωνο, συνδυασμός έντασης


Ταυ -Τετράγωνο

Ένα προσωπικό ταξίδι προς την εξέλιξη!

από την Λία Βουζιούρη

Το ταυ τετράγωνο είναι ένας σχηματισμός  τριών πλανητών. Έχουμε  μία αντίθεση μεταξύ δύο πλανητών, οι πλανήτες αυτοί συνδέονται με τετράγωνα με  τον τρίτο πλανήτη. Ο τρίτος πλανήτης, που είναι και ο αποδέκτης όλης της ενέργειας,  αποτελεί και το κέντρο όλης της δράσης. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα τεταμένη περιοχή, όπου δεχόμαστε προκλήσεις και συγκρούσεις. Η σύγκλιση της αντίθεσης παρεμποδίζεται από το τετράγωνο του τρίτου πλανήτη, επομένως εκεί εστιάζεται η μεγαλύτερη ένταση.

Θέλει διαρκή προσπάθεια για εξισορρόπηση...

Όψεις

Από την Λίλιαν Σίμου 

Γενική παρουσίαση 

Όψη λέγεται η γωνιακή απόσταση, με κέντρο της γωνίας το κέντρο της Γης, μεταξύ δύο πλανητών. Οι όψεις χωρίζονται σε κύριες και δευτερεύουσες, καθώς και σε αρνητικές ή σκληρές και θετικές. Η αρνητική όψη, είναι ένας όρος που δεν πρέπει να τον πάρουμε επί λέξη, ωστόσο, δείχνει μία δυσκολία, η οποία θα ξεπεραστεί όταν ο άνθρωπος ανακαλύψει τα στοιχεία του εαυτού του που τον εμποδίζουν στην εξέλιξή του.

Όψεις -Γενική παρουσίαση

Από την Λίλιαν Σίμου

Όψη λέγεται η γωνιακή απόσταση, με κέντρο της γωνίας το κέντρο της Γης, μεταξύ δύο πλανητών. Οι όψεις χωρίζονται σε κύριες και δευτερεύουσες, καθώς και σε αρνητικές ή σκληρές και θετικές. Η αρνητική όψη, είναι ένας όρος που δεν πρέπει να τον πάρουμε επί λέξη, ωστόσο, δείχνει μία δυσκολία, η οποία θα ξεπεραστεί όταν ο άνθρωπος ανακαλύψει τα στοιχεία του εαυτού του που τον εμποδίζουν στην εξέλιξή του.